söndag 27 maj 2012

Global day of prayer - Gemensam bön för världen


Be Med En Röst

En Bön För Världen

Allsmäktige Gud - Fader, Son och Helige Ande

Vi samlas med de troende över hela världen

för att förhärliga Dig som Skapare av himmel och jord.

Endast Du är helig och rättfärdig

Vi böjer oss under Din auktoritet

Vi tillber och älskar endast Dig.


Fader, vi ärar Dig

Herre Jesus Kristus, vi ärar Dig

Helige Ande, vi ärar Dig

Vår Himmelske Fader,

Tack att Du älskade världen så mycket

att du utgav din enfödde son, Jesus Kristus,

att dö på korset för våra synder

så att vi kunde bli försonade med Dig

Fyll oss med Din kärlek  när vi troget ber för de förlorade,

de hopplösa, de hjälplösa och för världen.


Tack Fader, att Du fört oss in i Din familj.
    

Herre Jesus Kristus,

Du dog på korset och återlöste oss till Fadern genom ditt blod.

Du är församlingens huvud och Herre över himmel och jord.

Låt ditt rike bli etablerat i varje nation i världen

och föra med sig förvandling bland folk i alla stammar och språk

så att rättfärdighet och rättvisa får råda.

Låt ditt Namn vara mäktigt, från solens uppgång till dess nedgång.


Jesus Kristus, Du är Herre.


Barmhärtighetens och nådens Fader,

Vi har syndat.

Vår värld är gripen av syndens makt.

Våra hjärtan sörjer över orättvisor, hat och våld.

Vi skäms för förtryck, rasism och blodspillan i vårt land.

Vi sörjer alla förluster av liv i mord, krig och terrorism.

Våra hem är trasiga och våra kyrkor delas av uppror och stolthet.

Våra liv är förgiftade av själviskhet, girighet, avgudadyrkan och sexuella synder.


Barmhärtighetens Herre, förlåt våra synder. Ge oss av din nåd och hela vårt land.


Den levande Gudens Ande,

Förvandla din församling till att likna Jesus Kristus.

Släpp lös din kraft att hela de sjuka, frigöra de förtryckta och trösta de som sörjer.

Fyll oss med barmhärtighet för hemlösa och hungriga för föräldrarlösa, änkor och äldre.

Ge oss visdom och insikt vad gäller världens problem

och rättvis fördelning av våra resurser.


Helige Ande, led oss på rätt väg.


Herre Jesus Kristus,

Du tillintetgjorde synden, övervann döden och besegrade Satan.

Ta bort slöjan av mörker som täcker folken.

Hindra det onda som främjar våld och död.

Befria oss från demoniskt betryck.

Bryt slaveriets, tyranneriets och sjukdomarnas fästen.

Hjälp oss att bryta ner starka fästen och ideologier

som reser sig upp mot kunskapen om Gud.


Allsmäktige Gud, befria oss från det onda.


Ärans Konung,

Kom och avsluta ditt verk i våra städer, våra folk och nationer.

Från alla kontinenter och öar vi ropa:


Höj, ni portar, era huvuden!
Höj er, ni eviga dörrar
så att ärans konung kan tåga in!


Kom och fyll jorden med kunskap om din härlighet

så som vattnet täcker havet.

Anden och Bruden säger:

Amen! Kom Herre Jesus!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.