onsdag 13 juni 2012

En ny tid i Sverige


Det är en ny tid i Sverige.

Halva år 2012 har snart gått till ända. Ett intensivt år men med mycket härliga upplevelser och starka under. Vi har rest mycket i år, samtidigt som vi jobbat med Korskyrkan i Alingsås på halvtid.

Det är en ny tid i landet, det är öppet att predika evangelium om Guds rike, det finns en stark hunger bland Guds folk att få se en ny andeutgjutelse. Människor hungrar efter nytt liv i den helige Ande. Det finns en växande Gudslängtan i Sverige i stort.

Herren har lagt ett tilltal i mitt hjärta inför 2012 och framåt. Han talade till mig utifrån några ord från profeten Jesaja. ”Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket.” Jes.46:9-11.

”Vad som förut skedde, det har jag för längesedan förkunnat. Av min mun var det förutsagt, jag hade låtit er höra om det. Plötsligt satte jag det i verket, och det inträffade.” Jes.48:3

Gud har satt ner fötterna, han har bestämt sig för att genomföra sina planer i landet. Det ligger en stor beslutsamhet från Guds sida, inget kan längre hindra honom att verkställa sina planer. Han kommer att resa upp ett folk, ett väckelsens folk i landet igen. Ett folk som tror på folkväckelse, en väckelse på bred front som korsar alla gränser, kulturer, nationaliteter, samfundsramar, murar och sammanhang.

Det är en ny tid i landet. Vi har redan gått in i den. Jag skulle vilja uppmuntra dig att aldrig mer säga att ”Det kommer en ny tid” utan börja säga, ”Det är en ny tid i landet” den har redan börjat. Vi kommer att märka det tydligt.

Herren säger vidare genom profeten Jesaja, ”Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har de skapats, inte tidigare, inte förrän idag har du hört om dem” Jes.48:6b-7a

Nya tider med ny andeutgjutelse, men ny färsk olja från himmelen, med nya tecken och under, med nya mirakler. Allt blir nytt, fräscht, levande och överflödande av Gud. Det är i den tiden vi gått in. Det som Paulus skriver i Efesierbrevet, ”förutberedda gärningar” det är Guds agenda, Guds beslut för en ny tid.

Jag kan höra bruset av regnet som är på väg över landet, Andens regn. Jag hör rapporterna, möter de hungrande människorna över hela landet, jag ser miraklerna.  Vågen av Guds härlighet, kraft och mirakler ökar nu steg för steg. En ny tid är här och det gäller landet.

Gud välsigne dig i överflöd med sitt goda.

Hans Marklund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.