fredag 24 februari 2012

En ny typ av församling och en ny typ av ledarskap

Här följer en liten introduktion och ett litet smakprov på min predikan de två möten vi håller i Korskyrkan Alingsås på söndag den 26 februari kl.10.00 och 13.00.

En ny typ av församling och en ny typ av ledarskap.
2000-talet kräver en ny typ av församling. En ny typ av församling (den sista tidens församling) kräver också en ny typ av ledarskap som bygger på lärjungaskap och efterföljelse, på lydnad och trofasthet. Det är inte en tjänst där vi glider ovanpå utan det handlar om ett liv, att leva delaktig och aktiv.

Jesus formade sina första tolv lärjungar till församlingsbyggare, pionjärer,
församlingsledare. Han tränade och utrustade dem för att sedan sända ut dem att
göra större gärningar än vad han själv gjort , Joh.14:12.

Efter pingstdagen kom den helige Ande att reproducera samma slags tjänst via apostlarna till de troende. Nu växer en livskraftig församling fram i Jerusalem.
Det är en församling utrustad med:
Övernaturlig kraft, Apg.2:43. Jesu liv hade överförts från de tolv till församlingen, Apg.4:13. De hade lärt sig att bygga sina liv på Guds ord, Apg. 2:42. De hade lärt sig att bygga en nära gemenskap och att fylla andras behov, Apg.2:44,45. De hade lärt sig att i väckelsens kraft nå de
förlorade, och få människors uppmärksamhet, Apg. 3:1-12. Den helige Ande hade ett stort utrymme i den första församlingen.

Den första församlingen växte explosionsartat. Man samlades i templet och i hemmen. När förföljelse sedan bröt ut och templet förstördes av romarna år 70 e.kr. fortsatte dock församlingen att växa starkt.
Det är denna typ av församling som Gud vill forma fram i den sista tiden och vi lever troligtvis i den sista tiden. Apostlagärningarnas församling är den sista tidens församling. Vi skall inte skapa ett församlingsliv där vi sitter i knät på varandra hela livet, utan församlingsliv som pulserar av liv, utveckling, tillväxt, tjänande.

Om du tränar lärjungar och lyckas reproducera i dem Kristi karaktär som också finns i dig, och om var och en av dem sedan gör samma sak, formar människor till lärjungar, som sedan i sin tur
gör samma sak. Då kommer du och jag och församlingen att få uppleva en aldrig sinande tillväst.


Vad är ledarskap?
Det finns oräkneliga definitioner på ledarskap och tankar över vad det är, men det som är avgörande är att ledarskapet formas vid korsets fot, eftersom det är där vi gör sig av med synd, stolthet, arrogans, själviskhet, girighet, etc. Dessa egenskaper har inge plats hos den som vill
vara en ledare.

Ledarskap handlar ju också om att påverka och forma människor. En ledare utövar inflytande på dem han leder och har ansvar för. Han skall vara både ett föredöme, en ledare men också en fostrare.

Om vi som ledare inte själva är formade vid korset och växer upp i karaktär, är vi inte rätt personer att vara ledare. Men genom formning, fostran, träning och föredöme, blir vi redo att utöva inflytande på andra och kan hjälpa dem att nå sin fulla utvecklingspotential.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.