lördag 29 oktober 2011

Sverigemöten i Korskyrkan Gävle och Tierp

Lördag den 29 oktober.
Sverigemöten i Korskyrkan Gävle.
Under lördagen har vi haft två profetiska Sverigemöten i Korskyrkan Gävle kl.10.00 och 13.30. Vi startade med bön och lovsång. Herren ledde oss in i profetisk bön för Sverige.
Vid båda möten hade jag förmånen att få predika om landet och det profetiska skeendet och utvecklingen i Sverige.

Profetiskt väckelsemöte i Tierp.
Under lördagskvällen hade vi ett väckelsemöte i Tierp. Mötet hölls i IOGT:s lokaler som fylldes till sista plats. Folket kom från ett stort område i regionen, från Järbo, Gävle, Märsta, Uppsala, Östervåla, Karlsholmsbruk , Tierp mm. Det låg en stark förväntan i luften när mötet började med lovsång och tillbedjan.
Predikan handlade om att "Återerövra Elden i ditt liv" Herren var verkligen där och utgöt sin Ande.
Under eftermötet föll Anden över hela salen och människor uppfylldes av Ande och eld, slogs till marken av Guds kraft och mötte Gud på olika sätt.
Flera mötte också Gud till helande och kunde vittna om ett omedelbart ingripande. Bland annat en kvinna som blev omedelbart helad i sin mage. all smärta som plågat henne en längre tid försvann totalt och hon kände sig frisk. Flera av åhörarna fick också starka profetiska tilltal.
Glädjen var påtaglig hos folket, som vände hem upprymda och tacksamma till Gud.
I morgon fortsätter vi mötena i Korskyrkan Gävle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.