torsdag 23 juni 2011

Hur är tillståndet i landet, bland folket och i församlingen? Del 3

Hur mår Sverige, svensken och församlingen.

Hur är tillståndet i Kristi kropp i vårt land idag? Hur mår församlingen? Vart är Guds församling i Sverige på väg?

Kommer att beskriva lite av situationen i Kristi kropp i stort i vårt land. Det finns självklart enskilda församlingar i landet som är undantag och som rest sig upp och blivit starka exempel på Gudsrikesliv. Men hur är tillståndet i stort?

1. Hur är tillståndet i Kristi kropp?

· Profetrösten har tystnad

Luk.17:26-30 – Förr var det Noa, Lot och profeterna, nu är det vi. Utan profetröster går folket vilse

Ords.29:18 – utan visioner, profetior går folket under

Gud kommer att resa upp Johannes döparens tjänst i vårt land igen, den störande profetrösten. Johannes döparens tjänst – Lul.1:15 ff, Luk.3:3 ff, Joh.1:23

· Avmattad bönetjänst

Församlingen har stigit ner från bönemuren, böneropen tystnar,

Jes.62:6,7 – väktare på muren

Hes.22:30 – vem ställer sig i gapet för landet

En upprättad bönetjänst och ett upprättat bönealtare. Bön är nyckeln till väckelse och genombrott. Se som exempel den första församlingen i Apostlagärningarna. De var genomsyrade av och levde i bön.

1 Kon.18:1 ff – Herrens altare byggdes upp av Elia. Bönealtaret och bönetjänsten måste återupprättas i landet

Församlingens auktoritet i bönetjänst – Matt.18:18 ff, Matt.16:13 ff

· Väckelsekristendomen monteras ner

Trängs undan från landet, både via ett avmattat församlingsliv, samt genom lagstiftning och ifrågasättande.

Tron på väckelse har mattats av och ersatts efter ett jagande efter mänskliga lösningar och metoder.

Gud skall hela väckelsefolket och väckelsetron i landet och resa upp ett väckelsefolk igen – Jes.35:1 ff – av förbränt land skall det bli sjö och av torr mark vattenkällor,
Amos 9:11 ff – Herren skall mura igen revorna

· Avmattningen och normaliseringen

Det sker en avmattning, normalisering och en anpassning till denna tidens ande i Kristi kropp över landet.

Fruktan griper tag om församlingen och många är rädda att förlora det goda anseende.

Apg.17:1 ff – de skakade om hela Tessalonike. Förr skakade man världen, nu är vi skakade av världen.

Detta har lett till en kraftlös kristendom och församling som saknar Guds kraft och smörjelse. Tecken och under sker inte naturligt i kyrkorna och vi ber inte längre varken för ofrälsta, sjuka eller plågade, med intensitet och övertygelse.

· Apati

Många församlingar har kommit in i en uppgivenhet som har lett till apati. Det finns inte mycket mer kvar än vanlig, religiös verksamhet eller fin underhållning och välbalanserade tal som inte stör någon eller något.

Detta har lett till apati, till döda hjärtan.

2. Hur är tillståndet i landet?

Vi ser en stark avkristning och ett avfall bort från kristendomen och den kristna läran idag. Låt mig peka på några områden.

Avfall från kristendomen

Samhällets avkristning genom lagstiftning och ifrågasättande av kristendomen och dess ställning, samt ifrågasättandet av bibeln som grund för sanning.

· Normlöshet och en upplöst moraluppfattning

Luk.17:26-30 –

Skiljsmässor, otohet, abort, perversitet,

Familjeupplösningen där man hävdar att familjen/äktenskap mellan man och kvinna, inte är den enda och den rätta samlevnadsformen. Detta är början till ett helt samhälles upplösning.

Homosexkulturen lyfts fram som det normala, skapar trender och sätter en viss standard. Detta är inte sunt.

· Sanningen löses upp

2 Tim.4:3,4 -

Sannings begreppet upplöses och man hävdar att det inte finns någon grundsanning att stå på. Var och en skapar sin egen sanning.

· Lättjans och egots samhälle

Fokusering på egot, sig själv, kroppsfixeringen, att leva sitt eget liv, att gå den lättaste vägen

· Från synd till hädelse

De mest arroganta nöjer sig inte med att synda utan de tar ett steg till som är hädelse. Detta gör man i en arrogans som riktas emot den levande Guden och hans församling. Matt.12:31 ff

· Respektlöshet emot livet

Sätter sig över och manipulerar med livet och döden

Det svenska folket lider av andlig hungersnöd och ropet efter sanning, mening, kärlek, upprättelse, omsorg, att bli sedd och uppskattad ökar i takt med att avfallet sker.

Det är här i denna situation som församlingen kommer in i bilden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.