torsdag 16 juni 2011

Hur är tillståndet i landet, bland folket och i församlingen? Del 2

Den sista tidens strid.

Matt.24:3 ff

Vi skall tala om och beskriva den miljö som församlingen är kallade att arbeta i. Den sista tiden kommer det att stå en strid mellan två helt olika riken – Världs riket, antikrists rike och Guds rike.

Församlingen är den sista tidens redskap och hon kommer att resas upp i sin kallelse. Samtidigt kommer vi att få se en ökad attack från djävulen emot församlingen. Han kommer att göra allt för att tränga undan henne från arenan.

Men Gud har sparat det största måttet av andeutgjutelse till sin församling den sista tiden. Det är en Elia tid med ett utgjutande av Elias ande och kraft. Gud kommer att tända moteld emot mörkrets makter.Samma smörjelse som var över Elia är idag över församlingen.

Tidstecknen.

Jesus undervisar om tidstecknen som vi kommer att se den sista tiden i Matt.24.

Förvillelse, v.4,5 -

Krig, krigsrykten, v.6,7 -

Naturkatastrofer, v.7, Apg.2:17-21, Amos 9:5, Nah.1:2ff, Joel.3:16

Förföljelse, v.9,10 -

Moraliskt avfall, v.37 ff

Religiöst avfall, v.4,5. 11.12

Vi ser en stark ökning av detta i tiden, speciellt när det gäller förvillelse, religions och moraliskt avfall.

De två andeutgjutelserna.

När vi talar om den sista tiden, kan vi också tala om två olika andeutgjutelser och det är andeutgjutelsen från mörkrets värld, samt andeutgjutelsedn från Guds värld. Låt oss börja med att tala lite om andeutgjutelsen från mörkrets värld.

Andeutgjutelsen från mörkrets värld.

Vad kommer att ske och vad kännetecknar denna andeutgjutelse?

1. En ökad religiös aktivitet

Nya testamentet visar detta tydligt –

Jesus talar om det, Matt.24:4,5,11, 23-25, likaså Paulus 1Tim.4:1 ff, 2Tim.3:1 ff, och aposteln Johanns - 1Joh.2:18 ff, 1Joh.4:1 ff

2. Striden emot församlingen

Som vi sade inledningsvis, kommer vi att få se en ökad attack från djävulen emot församlingen. Han kommer att göra allt för att tränga undan henne från arenan.

Han kommer att göra allt för att radera ut henne från kartan, för att hindra Jesus att komma tillbaka och hämta sin brud.

Bibeln säger tydligt att antikrist, motpolen till Jesus, kommer att framträda,

2Tess.2:1 ff, 1Joh.2:18 ff, 1Joh.4:1 ff

a) Hur kommer han att arbeta?

Med politiska, ekonomiska, sociala, religiösa frågor, han kommer att äga politisk makt, med syftet att förena politiska system till ett.

Han kommer också att äga religiös makt och försöka samla alla ”religioner” under ett tak. Hans maktmedel kommer att vara manipulation och kontroll med andlighet, t.o.m. profetiskt tal, Kol.2:18, Matt.24:23-25, Matt.7:15 ff

b) Han kommer att framträda som person –

2Tess.2:3

1982 annonserade en organisation som kallar sig för Tara center, en helsida i 20 Av världens större dagstidningar bl.a. i Dagens Nyheter. Annonsens rubrik var ”Kristus nu här” och proklamerar att Kristus trätt fram på jorden.

Denna Kristus som presenterades beskrevs som de kristnas Jesus Kristus, judarnas Messias, muslimernas Imman Maddi, buddisternas femte Buddha, och man säger att den Kristus som nu trätt fram är allt detta i samma person. Deras Kristus går under namnet Lord Matraya.

I annonsen talar men också om att han kommer att arbeta med politiska, sociala, ekonomiska och religiösa frågor samt skapa fred på jorden.

Precis som Guds ord förutsagt kommer falska frälsare och Messias gestalter att framträda, kommer antikrist att uppenbara sig som person på jorden för att försöka vilseleda mänskligheten.

Tara center är en organisation med kopplingar till New Age. New age är en religiös gryta, där du hittar i stort sätt kan hitta kopplingar till alla religioner, samt allt ockult, spiritistiskt och demoniskt du kan tänka dig. New Age kommer att vara en perfekt grogrunden för antikrist.New Age kallas också för företagarnas religion, rör sig inom politik, vård, utbildning m.m.

New Age har inga problem med att bedra många kristna utifrån sina tre paradord -

Fred –

en världsordning och världs regering för att lösa världens problem och skapa fred på jorden. Det inträder fullt ut när deras mästare Lord Matarya träder fram.

Vad säger bibeln? 2Petr.3:13

Kärlek –

En urvattnad, blaskig, slätstruken och kompromissfylld syn på Guds kärlek.

Alla kommer till himmelen, vi är ju alla Guds barn, Detta är inte sant även om det hävdas i den allsmäktige Gudens namn, även inom en del kyrkor och talarstolar.

Vad säger bibeln? Joh.14:6

Enhet –

Alla religioner skall samlas under samma tak och med en och samma ledare.

Alla är välkomna utom en kategori kristna som New Age har problem med, det är de bibeltroende och andedöpta kristna.

Vad säger bibeln? Apg.4:12

3. Smörjelse att avslöja fienden.

Fem faktorer som hjälper oss att utveckla och leva i känslighet och äkthet så att vi kan avslöja fienden

a) Ordet.

Matt.7:21 ff – den som gör min Faders vilja, Logo s= det skrivna ordet

Den som bygger sitt liv på ordet och inte på änglauppenbarelser

b) Smörjelsen.

1 Joh.2:18 ff – smörjelsen, den helige Ande i våra liv kommer att hjälpa oss att utskilja äkthet emot själiskhet och demoniskhet och falskhet

c) Jesusbekännelsen.

1 Joh.2:22,23, 1 Joh.4:3, 2 Joh.v.7 – bara den som bekänner Jesus Kristus som Herre är av Gud.

Det räcker inte att man har en tro på Gud, en Gud i sitt liv, det säger inget. Det är enbart Jesusbekännelsen – Joh.14:6 Apg.4:12, Rom.10:9,10

d) Frukten.

Matt.7:15-20 – på frukten känner man trädet, den som bär Guds rikes frukt,

Gal.5:22,23 – andens frukt

Inte de stora ordens bekännelse, inte ens tecken och under utan frukten – Matt.7:21-23

Joh.15:1 ff – den som förblir i Jesus bär rik frukt

e) Andebedömningens gåva.

1 Kor.12:10 – gåvan att skilja mellan andar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.