torsdag 4 augusti 2011

Hur är tillståndet i landet, bland folket och i församlingen? Del 4.

Församlingens ödesfrågor.

Det finns ett antal ödesfrågor när det gäller Kristi kropps framtid i vårt land. Det är områden där vi måste våga v ara annorlunda, stå på bibelns grund och våga vara radikala. Låt oss ta en titt på några av dessa frågor.

1. Den bekväma zonen.

Församlingen måste komma ut ur den. Vi slår ner våra rötter där, och om vi låter det vi är i och har varit i, forma framtiden blir den diffus, oviss, otydlig

Bekvämlighetszonen kännetecknas av:

Gå den gyllene medelvägen –

att undvika det extrema och radikala.

Undvika att förarga –

för att bli omtyckt av alla undvik vi det kontroversiella och radikala

Bevara enighet –

det blir ett mål i sig och till varje pris. Vi kompromissar bort vår själ, vår övertygelse och vårt hjärta. Då blir vi slätstrukna.

Sätt högt värde på att vara normal –

inget annorlunda och inget som sticker ut.

Var försiktig med förändring –

Förändring är inte nödvändig, säger vi, det är fel. Förändring är livsavgörande.

2. Humanismen.

Att göra mänskligt, förmänskliga, förmildra, människan sätts i centrum i stället för Gud.

Församlingen måste förberedas på konfrontation med intellektualismen och humanismen i tiden, samt med den humanistiskt religiösa världen

Matt.10:34, 35

Konfrontation kommer att skapas genom ett frimodigt agerande från församlingen en tydlig predikan av evangelium om Guds rike det skapar spänning det är oundvikligt.

Apg.16:13 ff, Apg. 17:1 ff, Apg. 19:11 ff

3. Liberal teologi –

Besläktat och kommer delvis ur humanismen. Det är förmänskligandet och ifrågasättandet av Gud, hans ord och ordningar.

Man menar att Jesu under är myter och sagor, djävulen och helvetet existerar inte, jungfrufödseln har inte hänt, korset har ingen betydelse.

2Tim.4:1 ff – ifrågasätter sanningens grund som är Guds ord.

4. Världsligheten/sekulariseringen –

Världens ande tar över, avmattning, anpassning, välbalanserat, förbön åker ut och in kommer rökelsen och ljusbärarna.

För den unga generationen är det media (mobil, nätet, film, dator, musik, mm.) som förleder.

5. Nyjudaismen –

Åter till judendomen och de judiska sederna, traditionerna, kulten och offren. Vi som kristna borde konvertera till judendomen enligt nyjudaismen. Finns en stark rörelse av nyjudaism i Sverige.

6. Islamiseringen –

Islam har en stark missionsinriktning på att Europa skall islamiseras. Kristendom + islam = sant i en del kyrkor.

Den demografiska revolutionen – (se andra anteckningar)

7. Katoliseringen –

Sverige skall återkatoliciseras. Vi skall åter föra sin under katolska kyrkan och påvedömet som har Petri ämbete i rakt nedstigande led enligt katolska kyrkan.

Idag ser vi en dragning åt den katolska kyrkan i Sverige och i många kyrkor. Ikoner, Mariastatyetter, Mariabilder, Mariadyrkan, ritualer.

Det mystiska, mysticism. Det har ingenting med kristendom att göra.

Katolicism är inte kristendom. Det är en annan religion.

Sverige skall inte återkaoliceras utan Sverige skall kristnas.

8. Religionssynkretism –

Religions synkretism är religionsblandning. Att gå i dialog och samarbete med andra religioner. Idag finns det starka krafter i Sverige som arbetar med att förena alla religioner under ett och samma tak. Vi måste våga vända oss bort från detta och gå en radikal väg med Jesus som enda frälsningsalternativet. Jesus är enda vägen till Gud.

1Tim.4:1,2 – avfall från tron

Joh.14:6, Apg.4:12 – Jesus har absoluta anspråk. Han delar inte människans liv med någon annan eller något annat. Han vill ha 100%

9. Den falska och bedrägliga enheten –

Alla religioner skall enas under ett tak. Det kan vara lätt att se att det inte är sunt eller sant.

Men det finns en annan bedrägligare enhet som lurar, där vi lockas in i gemensamt arbete med kyrkliga sammanhang som inte står på biblisk grund. I de sammanhangen är det hela tiden den radikala kyrkan som måste kompromissa. Vi förleds att kompromissa bort vår själ. Det leder till kraftlöshet

Apg.4:32,33 – ett hjärta och en själ. Det är Andens enhet som också Paulus talar om. Ett hjärta och en själ är Andens enhet mellan alla pånyttfödda och frälsta Jesustroende lärjungar.

10.Religionsförvirringen –

Det finns en stor risk för osund kristendom som leder till förvirring. Jag återkommer till denna punkt i ett senare blogg inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.