onsdag 18 september 2013

Den oförfalskade väckelsen. Del 2.

Som kristna strävar vi efter att få se en folkväckelse. Folkväckelse är just vad det låter, en väckelse som berör folk och nationer. I förra numret av Inblick ställde jag frågan; ”Vilka är de förlösande faktorerna i en oförfalskad väckelse?” och skrev då om bönen och bedjarens betydelse i en väckelse.

All verklig väckelse är övernaturlig, ett ingripande av Gud från himmelen rakt ner i historien och tiden. Väckelse är inget mänskligt påfund eller en produkt av människor, utan född av den helige Ande.

Anden utgjuts i vår tid.
I Apostlagärningarnas andra kapitel läser vi hur den helige Ande utgöts på pingstdagen i Jerusalem, ”Då kom plötsligt från himmeln ett dån, som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt.” Apg.2:2
När Guds tid var inne föll den helige Ande på pingstdagen i Jerusalem. För lärjungarna kom det plötsligt men inte för Gud. Så är det med en väckelse. När Gud ser att tiden är inne utgjuter han av sin Ande och väckelse är ett faktum.Anden utgjuts fortfarande. Det startade på Pingstdagen i Jerusalem. Joels profetia om andeutgjutelse får sin begynnelse. Allt sedan den dagen har Anden utgjutits och kommer att utgjutas fram till Jesu återkomst. En profetia har sin startpunkt, en fortgående uppfyllese och en slutlig uppfyllelse. Så är det med Joels profetia om Andeutgjutelsen.Vi ser också i Apostlagärningarna att Ande utgöts vid flera tillfällen, till exempel över församlingen i Jerusalem (Apg.4) eller över Corneli hus (Apg.10). Detta ser vi ske genom hela väckelsehistorien fram till i dag.

När Gud ser att tidpunkten är inne för en väckelse, utgjuter han av sin Ande, Vi kan påverka tiden för en väckelse genom vår medvetenhet i tro, bön och överlåtelse, genom vår hunger och törst efter Gud. Men det är Gud som avgör när tiden är inne.
Väckelse är ett ingripande av Gud och ett verk av den helige Andes konkreta närvaro.

Det femfaldiga evangeliet.
Till den oförfalskade väckelsen hör också förkunnelsen av det "femfaldiga evangeliet." Paulus skriver följande till församlingen i Tessaloniki, "Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig Ande, i fullt mått”, 1 Tess.1:5. (citat från 1981 års översättning av NT). En oförfalskad väckelse innehåller ett klart och tydligt evangelium, grundat på Guds ord, utan fråndrag eller tillägg, ett evangelium som åtföljs av kraft. Den femfaldiga förkunnelsen som kännetecknar en "oförfalskad väckelse" är förkunnelse av "omvändelse till pånyttfödelse", "helgelse som en renande välsignelse", "dopet i den helige Ande", "gudomligt helande och befrielse" samt "Jesu Kristi återkomst och uppryckandet av Kristi brud till himmelen"

Som en frukt av att ett oförfalskat evangelium predikas sker också tecken och under.
När Jesus ger missionsbefallningen och sänder ut sina lärjungar, står det följande, "Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det" Mark.16:20, (citat från 1981 års översättning av NT) När evangelium om Guds rike predikas i fullt mått och i den helige Andes kraft, bekräftar Jesus ordet, evangeliet genom tecken och under till frälsning, helande, befrielse och upprättelse.   
I skrivande stund, sitter jag uppe i Norrbotten och har just avslutat en väckelsehelg i Boden och Vistträsk. Vi kan vittna om att väckelse är på väg i landet, en väckelse som berör folket. Vi har fått predika evangelium under den helige Andes smörjelse och Gud har städfäst ordet med åtföljande tecken och under. Människor har blivit frälsta, andedöpta, helade och upprättade. Glädjens olja har varit utgjuten med sann glädje till folket, precis som det står i Apostlagärningarna 8, när evangelium predikades i staden Samaria, ”Och det blev stor glädje i den staden”.

Låt oss hålla väckelsen ren från störningsmoment så att evangelium om Guds rike kan förkunnas klart, så att Jesus blir trodd, lydd och efterföljd av folket. Det är drömmen om den Svenska folkväckelsen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.