onsdag 18 september 2013

Den oförfalskade väckelsen Del 1.

Som kristna strävar vi efter att få se en folkväckelse som berör folk och nationer. Vilka är de förlösande faktorerna i en oförfalskad väckelse?

Alla verkliga väckelser bryter ut när väckelseelden slocknat i församlingen och andlig slöhet och likgiltighet härskar, när vii kristna sjunker ner i andlig slöhet och kraftlöshet. Det bryter ut när väckelse inte längre råder i samhället, då folket och nationen leds bort från Gud..
Det är vid denna punkt som verklig väckelse sätter in. Då det sker, blir människors umgänge med Gud mer medvetet. Bönen och Guds ord får större plats såväl hos den enskilde som i församlingen, och frågorna angående det andliga livet och om evigheten får större betydelse.

Väckelsens dolda källor.
Väckelseelden har aldrig slocknat under hela den kristna församlingens historia. Det har alltid funnits människor i vars hjärtan väckelsens heliga låga brunnit. Väckelsens dolda källor är bland annat bönen och bedjaren. 
Det kan vara en enda person som ber, brinner och vakar, medans andra är fångade i andlig likgiltighet. Han är den helige Andes redskap, ofta i det tysta, väckelsen existerar hos honom, även om den inte brinner i omgivningen.
De dolda källorna är män och kvinnor, helt okända i historien, de är knappast ens kända av sin närmaste omgivning, men de är kända av Gud. De har gjort avgörande insatser. Deras heliga liv och innerliga umgänge med Gud har gjort dem mera känsliga än andra för tiden. Genom sin förtrolighet i bibeln har de känt till den sista tidens händelser. I sitt böneliv och i nöd sysslat med detta, och genom sitt umgänge med Gud, fått tro för att Herren skall gripa in med väckelse. I sin anspråkslöshet har de sällan eller aldrig slagit på stora trumman, gjort stora proklamationer i förtid, eller sagt något till någon om vad de känt och förstått. Men deras tro har förflyttat berg. Deras segerrika, men dolda kamp i bön har bidragit till att föra fram stora och andliga väckelser.

När vi läser i evangelierna går vi ofta hastigt förbi berättelserna om Marias erfarenhet av änglamötet och hennes tro och bekännelse "må det ske med mig som du har sagt" och hennes beslut att i det tysta bära fram Jesus. Eller berättelsen om Simeon och Hanna i templet, som dagligen tjänade Gud med fasta och bön. De väntade på Israels tröst, den helige Ande var över dem och de bar fram sina böner inför Gud fram tills tiden var inne och de fick, Herrens Smorde, Jesus Messias. Eller Johannes döparen som genom sin frimodighet banade väg för Jesu framträdande. Detta är exempel, givna till oss förebilder på gudsmän och gudskvinnor som i det fördolda banade väg för Jesus. De bar fram "den första Jesusväckelsen", den "oförfalskade väckelsen". De levde i en andlig rörelse som existerade före Jesu framträdande. De representerade inte den vedertagna gudstron i Israel, men det var människor som redan före Jesus, levde i gudsfruktan, tro, bön och förväntan på den kommande "Jesusväckelsen". De hade sett något i sina hjärtan och de bar fram det. 

Jag minns syster Elna, som bar fram väckelsen i sina böner. När man besökte henne fann man henne ofta på knä med en uppslagen bibel framför sig. Under en tältkampanj kom Elna och frågade om hon fick vara med vid det nattliga ungdomsmötet. Efter predikan, när jag bjöd fram unga människor till frälsning och andedop, strömmade unga människor fram till böneplatsen. När jag öppnade mina ögon efter bön fick jag se Elna stående mitt i havet av ungdomar, Hennes ansikte strålade av glädje, nu fick hon se svar på sina böner. Eller systrarna Hilma och Miriam, som inredde sin klädkammare i sin lilla lägenhet till bönekammare. Där på väggen satt kartor, bönelistor och kort. De förtröttades aldrig utan bar varje dag fram sina väckelsböner inför Herren.  Eller broder K-G som ständigt var dag de sista 20 åren efter sitt verksamma predikantliv, när kraften inte fanns på samma sätt, ständigt varje dag levde med Gud och bar fram sitt folk och sin nation inför Herren. Hans ständiga bön var att få se en "oförfalskad Jesusväckelse". Jag kommer också att tänka på Karl-Erik som ständigt, varje dag i livet burit fram sina väckelseböner. Han har troget gått till bönen i sin församling i över 80 år. Nu bär inte benen honom dig längre, men hans böner bärs fortfarande fram inför tronen. 
Det har inte gjort så mycket väsen av sig. Inga stora löften eller proklamationer har uttalas från deras läppar. De har överlåtit verket åt Gud och likt Abraham hälsat det välkommet och i sina böner "talat om det som inte fanns så som det redan fanns". De är var och är dolda väckelsekällor. 

Det femfaldiga evangeliet.
Till den oförfalskade väckelsen hör också förkunnelsen av det "femfaldiga evangeliet." Paulus skriver följande till församlingen i Tessaloniki, "Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig Ande, i fullt mått," 1 Tess.1:5. (citat från 1981 års översättning av NT). En oförfalskad väckelse innehåller ett klart och tydligt evangelium, grundat på Guds ord, utan fråndrag eller tillägg, ett evangelium som åtföljs av kraft. När Jesus ger missionsbefallningen och sänder ut sina lärjungar, står det följande, "Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det" Mark.16:20, (citat från 1981 års översättning av NT) När evangelium om Guds rike predikas i fullt mått och i den helige Andes kraft, bekräftar Jesus ordet, evangeliet genom tecken och under till frälsning, helande, befrielse och upprättelse.   
Den femfaldiga förkunnelsen som kännetecknar en "oförfalskad väckelse" är förkunnelse av "omvändelse till pånyttfödelse", "helgelse som en renande välsignelse", "dopet i den helige Ande", "gudomligt helande och befrielse" samt "Jesu Kristi återkomst och uppryckandet av Kristi brud till himmelen"

Detta är en del av den "oförfalskade väckelsen". Låt oss hålla väckelsen ren från störningsmoment så att evangelium om Guds rike kan förkunnas klart, så att Jesus blir trodd, lydd och efterföljd av folket. Det är drömmen om den Svenska folkväckelsen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.