söndag 27 juni 2010

Sverigekonferensen 2010 i Alingsås

Midsommarafton den 25 juni.
En fantastiskt vacker och solig dag, viklen dag ett inleda en konferens. vi har känt en stark uppmaning från himmelen att vara med och inta midsommarhelgen för Guds rike. Därför har vi valt att lägga årets Sverigekonferens i Korskyrkan Alingsås under midsommarhelgen. Konferensens tema var "Det gäller landet". De tjänstegåvor som kom till konferensen för att predika och dela Herrens ord och hjärta känner alla en stark börda för landet och folket. Som församling vill vi också stå med i det ansvaret både för vår stad, region, vårt land och vårt folk.

Midsommarfest.
Konferensen startades med en midsommarfest för hela familjen. Det kom nästan 100 personer till middagen som bestod av sill från Bråses konserver på Klädesholmen, färsk potatis, grönsaker, som alternativ till sillen fanns det köttbullar. till efterrätt serverades jordgubbar, grädde och klass och självklart svenskt kaffe. vi hade en härlig fest tillsammans med alla åldrar och goda vänner.

Konferensmötena.
Klockan 16.00 hölls första konferensemötet. Mötet inleddes av Hans Marklund som delade de två ord som Herren gett inför konferensen. Orden är Ps. 126:1-6 och vers 5 och 6 som skriver, "De som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar." Det andra ordet är från Upp.3:22 som säger, "Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna."
Den helige Andes närvaro var påtagligt där från start och mötet började med några starka profetiska tilltal till människor, som blev starkt uppmuntrade av Herren själv.

Pastor Jan Lindéh från Örebro inledde förkunnelsen han talade om Herrens härlighet och närvaro och visade utifrån bibeln på Guds noggrannhet när det gäller Herrens härlighet. Gud gav Israels folk en mönsterbild, först för Uppenbarelsetältet och sedan för Templet. De byggde sedan både Uppenbarelsetältet och Tabernaklet helt enligt mönsterbilden. Nu är det församlingens som är redskapet genom vilken Gud både uppenbarar och förmedlar sin härlighet. Gud har samma noggrannhet idag. Han bygger sitt folk och sin församling med största känslighet för att vi skall kunna uppenbara hans härlighet.


Pastor Jan Lindéh i talarstolen

Margareta Lindéh fortsatte sedan att tala om Guds folks konungslighet och höghet. Hon använde kungabröllopet mellan prinsessan Victoria och prins Daniel som ett exempel. Kungabröllopet är en profetisk förebild för vårt land och på vad som skall hända i landet, av resning och upprättelse, av renhet och sann kärlek.


Margareta Lindéh predikar.

Midsommarafton avslutades med ett spännande och starkt möte där Roger Larsson predikade.
Han predikade med en stark profetisk skärpa om allvarliga och kritiska läget i Kristi kropp och i landet. Rogers predikan var också ett starkt varningsrop till Guds folk att inte följa de andliga trenderna i vår tid. Spring inte med i det andliga Lämmeltåget. Gud vill ena sitt folk ,det är sant sade Roger, men inte på bekostnad av de kristna grundsanningarna. han sade vidare, "Gud vill förena oss, men inte över en religiöst delad tårta. Enhet är brödernas och systrarnas enhet."
Här följer några citat från Roger Larssons predikan, Guds folk känner efter med fingret var åt vinden blåser, sedan vänder man kappan efter vinden", "Kyrkopolitiken är på gång", "Kyrkan avfaller från den kristna grundläran och kyrkoledare ifrågasätter att "Jesus är enda vägen till Gud", "Alla vägar leder inte till Rom".

Mötet avslutades sedan med en stark förbön för Sverige. Roger gick med den Svenska flaggan i spetsen för ett bönetåg, där den fullsatta kyrkan vandrade bedjande och lovsjungande ut på parkeringen utanför, där vi sjöng lovsång, välsignade Sverige och avslutade med att sjunga den svenska nationalsången.


Midsommardagen den 26 juni.
FetUnder eftermiddagen hölls det fyra seminarier. Temat för första seminariet var "passion."
Eva Marklund inledde med att tala om behovet av en "brinnande passion i sitt liv för Jesus." Monica Augustsson från Gamleby fortsatte att tala om "att vara passionerad för församlingen" och Margareta Lindéh avslutade det första seminariet med att tala om "att vara passionerad för människor."

Det andra seminariet hölls av Lennart Åsberg från Borås. han talade verkligen passionerat om media som ett redskap för att nå det svenska folket med evangelium. Lennart personifierade verkligen det första seminariets ämne, "passion."


Lennart Åsberg talar passionerat

Det tredje seminariet hölls av Jan Lindéh. Ämnet för seminariet var "Gideonpassagen" och det handlade om att Guds folk skall bli ett Gideonfolk, en Gideongeneration som besegrar fienden i och räddar landet, likt Gideon i Dommarboken kap.6,7.
Jan proklamerade, "det är samling nu" Gud samlar sitt folk för att strida emot den avfällighet, emot byggandet av falska offeraltaren och emot falska profeter som reser sig upp i landet. Nu är Guds tid för väckelsefolket att samla sig och gemensamt träda fram i landet.
Jan hade ett mycket allvarligt budskap om tillståndet i Kristi kropp och i landet, som ha stundtals fick gråta fram. Budskapet berörde och uppfordrade till eftertanke.

Eftermiddagens sista seminarium hölls av Hans Augustsson, pastor i Josua Gamleby. Hans budskap var "att inta landet genom att etablera en gudsrikes kultur" Hans talade starkt och övertygande om att vi är "kallade att göra det omöjliga och inte det möjliga" Detta seminarium skapade verkligen tro.

Midsommardagen avslutades med ett mycket starkt kvällsmöte. Lennart Torebrin som är pastor i Södermalmskyrkan Stockholm predikade starkt om att bli en människofiskare. Han sade bl.a. "om vi vill ha väckelse, måste det finnas människor som är överlåtna till de nyfrälsta, vi måste ha Jesu hjärta för dem." Han fortsatte med att predika om den barmhärtige samariten. Han talade om Jesu barmhärtighetshjärta och sade, "om församlingshjärtat skall fungera måste Guds barmhärtighetshjärta pulsera i våra liv och i församlingen. Vi skall göra en skillnad och det gör vi genom barmhärtighet."

Lennart sade också, "Att älska Jesus är att älska människor." Han talade om hur G12 visionen förvandlat deras församling. Han presenterade visionen genom att ge ett antal att satser som beskrivning på visionen: att leva i medömkan och kärlek i praktisk handling, att ge sig till de behövande för att stärka dem, att sträcka sig ut till människor, att öppna sitt hem, att hålla kontakt med en person utan att ge upp, att ta en hemlös till sitt hem, att ta hand om någon som inte har något, att ge Jesus till människor. Detta barmhärtighetshjärta är nyckeln till väckelse i landet.
Detta var ett budskap som ingen av oss kan komma förbi om vi menar allvar med att vi vill ha väckelse.
Mötet avslutades i stark förkrosselse och i en stark förbön för hungriga människor som mötte Gud i förkrosselse.


Pastor Lennart Torebring i talarstolen på midsommardagens kvällsmöte.

Söndagen den 27 juni.
Hela konferensen avslutade med ett söndag förmiddagsmöte där pastor Hans Augustsson från Josua i Gamleby höll en fantastisk predikan över en händelse från Jesu liv. Eangelierna berättar hur Jesus uppmana en grupp fiskare att kasta ut sina nät på djupt vatten. De hade fiskat hela natten men inte fått något. Nu kastar de ut näten "på Jesu ord" och de får så mycket fisk att de nästan inte kan dra upp näten. hans talade över att vara "totalt beroende av Gud".
Predikan fortsate sedan till liknelsen om den förlorade sonen. Han talade oerhört målande, men humor och allva, utifrån de två sönerna, den förlorade och den hemmavarande, och över nödvändigheten av sann och radikal omvändelse, både för de som är förlorade men också för de som är hemma.
Detta var återigen ett budskap som ingen kan komma förbi om vi menar allvar med våra kristna liv.


Pastor Hans Augustsson predikar med humor och allvar.

Under hela konferensen har församlingen Korskyrkans lovsångare och musiker tillsammans med Eva Marklund stått för lovsången. Som vanligt har de fört oss inför tronen och vi har fått möta Herrens härlighet.Vi summerar med stor tacksamhet till Gud, en mycket bra och stark konferens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.