tisdag 18 januari 2011

Bön i Korskyrkan Alingsås

Tisdag den 18 januari.
Idag startade vi en veckas bön i Korskyrkan Alingsås och vilken härlig kväll vi fick inför Herren. Den helige Ande var där redan från början med sin Andens närvaro i lovsången och bönen.

Vi gick in i bönekvällen och i böneveckan på ett bibelord från Hosea 10:12 där profeten skriver, "Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, till dess han kommer och lär er rättfärdighet."

Den helige Ande ledde oss in i stark bön för församlingens vision och vi bad konkret över de visionella orden och punkterna.Vi lyfte också fram våra personliga böneämnen och behov i ett starkt bönerop inför Herren och vittnesbördet i atmosfären var tydligt. Det kommer bönesvar.

Den helige Ande talade också tydligt om en tid av starka mirakler. De ligger där och väntar på att få bryta fram i varje persons liv och i församlingen. Gud vill ge sitt folk och sin församlingen ett genombrott av helande, befrielse och upprättelsemirakler, av frälsningsmirakler, av praktiska och ekonomiska mirakler. Miraklernas tid är nu.

Bön är nyckeln till all väckelse och framgång i Guds församling. Utan bön inga genombrott. Med uthållig, medveten och fokuserad bön följer genombrott och bönsvar. Denna första bönekväll i Korskyrkan Alingsås gav mersmak. en hunger skapades i våra hjärtan efter att hålla ut i bön tills Herren kommer.

Välkomna i morgon, onsdag kväll kl.19.00. Himmelen är öppen, det kommer mer.

Hälsningar i Jesu underbara namn.
Hans Marklund
Korskyrkan Alingsås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.