onsdag 21 november 2012

Opinionsbildande arbete för Iasrael


European Coalition for Israel

Jag har haft förmånen att vara inbjuden till samtal och planering i Stockholm, för att starta upp ECI i Sverige. ECI arbetar på Europanivå, med opinionsbildning inom EU, inom FN och nationella organisationer startas nu i flera Europeiska länder.

Organisationen arbetar med opinionsbildning och information, för att skapa opinion och en rättvis bild av Israel i Sverige, på tre fronter, makthavare och politiker, massmedia och kristenheten.

I dag när jag skriver detta sitter jag på ett X2000 tåg på väg hem från Stockholm och ett av dessa möten. I dag har vi skrivit historia. Vi har startat upp denna organisation i Sverige från och med nu. En arbetsgrupp är tillsatt, som har i uppdrag att ta fram en handlingsplan, skapa resurser i from av kunniga människor som skall knytas till arbetet, ta fram material för att sprida kunskap, arrangera opinionsbildande möten i ämnet och arbeta emot de tre fronter där kunskap måste spridas och opinion bildas. Ett oerhört spännande och intressant arbete. Oerhört viktigt i vår tid. Var med och bed för detta.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.