torsdag 22 december 2011

Ett budskap inför år 2012

Hopp för Sverige

Det finns hopp för nationen. Gud har inte övergett landet och folket. Även om nationen skulle vända Gud ryggen, kommer Gud inte att lämna folket. Gud älskar varje människa och hans vilja är att alla skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen.

Profetens Jesaja profeterade, "Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud...en röst ropar i öknen: ´Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje Dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land skall bli slät mark. Herrens härlighet skall uppenbaras och alla människor skall tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat.´" Jes.40:1-5.

Herren har bestämt sig. Han har satt ner fötterna, för att förverkliga sina planer. Det ligger en ny beslutsamhet i atmosfären, den sprider sig bland Guds folk. Vi är i en ny tid.

När jag sökt Herren inför ett nytt år och bett för vårt land, vakande ett profetiskt tilltal till liv igen inom mig, som Herren gav för några år sedan. Nu kunde jag se det i ett nytt ljus och upplevde att det låg en ny styrka i profetian. Jag såg på nytt hur Guds Ande drar fram över landet, likt ett antal kraftfulla vågor. Jag tror att det är ett profetiskt ord till nationen. Jag tror att vi närmar oss den tiden.

En våg av bön.

Den första vågen är en våg av bön. Herren kallar samman bedjarna. En ny bönerörelse förs fram. Bönerörelsen är förtruppen till en nationell väckelse och ett starkt tecken på att Herren är på väg in i landet. Ur bönerörelsen föds ett nytt folk. Bönens och väckelsens Ande utgjuts och Herren drar sitt folk in i bön .

En våg av försoning.

Ur bönen kommer den andra vågen, en våg av försoning. Guds väckelsefolk förs samman. Om den första församlingen läser vi följande, "Skaran av de som trodde var ett hjärta och en själ..." Apg.4:32.

Paulus skriver, "Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band:" Ef.4:3 och

"gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne." Fil.2:2

Nu för Gud samman sitt väckelsefolk på ett nytt sätt. När vi ber tillsammans förenas vi till ett.

Kanske har vi nått den punkten nu, där vi har insett att vi inte kan åstadkomma enhet i egen kraft. När vi når slutet på vår egen förmåga kan Gud börja. Det är utgångspunkten för allt Guds verk så också för enhet. Det är en fråga om den helige Ande och inte ett verk av människor. "Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot." Sak.4:6.

Detta är en av nycklarna till nationens förvandling. Försoningskraften måste föras tillbaka till församlingen. Paulus skriver att vi är anförtrodda försoningens ämbete, "Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst." 2 Kor.5:18.

När vi som Guds väckelsefolk hittar tillbaka till varandra kommer kraften i försoningen att föras in i församlingen i sin fulla potential. Försoningsgenombrottet i Kristi kropp är ett av svaren på all svaghet, uppgivenhet, modlöshet, kraftlöshet och ohälsa i Kristi kropp. Det är också ett av svaren till all den förtvivlan och uppgivenhet, all slutkördhet, ohälsa och utbrändhet i samhället idag. När vi bryter igenom i försoning och försoningskraft, kommer vi att beröra världen med hälsa till ande, själ och kropp. Vi kommer att få se en helandevåg förlösas både i Kristi kropp och i nationen i stort.

En våg av tro.

Den tredje vågen är en våg av tro. Herren kommer att lyfta upp sin församling till den höghet som församlingen är kallad att leva i. Församlingen skall föras fram till att inta sin position och auktoritet att förändra och etablera Guds rike till ett livsalternativ på jorden.

Profeten Amos talar om hunger efter ordet, "Se, dagar skall komma säger Herren, Herren, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord." Amos 8:11.

Trons ord kommer att föras in och trons lydnad till Herren och hans ord kommer att upprättas i församlingen. Herren lyfter, stärker och bygger sin församling till att komma in i sina syften.

En våg av profetisk kraft.

Slag i slag med de andra vågorna kommer en våg av profetisk kraft, med en ny nivå i det profetiska. Gud kommer at resa upp den profetiska tjänstens tre dimensioner, som är profetians gåva, profeten och den profetiska församlingen. Den profetiska smörjelsen kommer att flöda på det personliga planet men framför allt till att frigöra profetisk kraft i församlingen att förverkliga Guds ord, hans uppenbarade planer och syften. Profetens tjänst kommer att resas upp på nytt i landet och få sin rätta plats i väckelse och församlingsarbetet och i nationen. Det kommer att ske en skärpning i den profetiska smörjelsen Det blir ett slut på lyckoprofeterande som säger att allt är väl. Tiden för sannningsprofeterande är nu. Vi är inte betjänta av "nya uppenbarelser" som lovar lycka. Vi behöver profetisk kraft till att göra och förverkliga allt det Herren redan sagt.

En skärpning med en större profetisk dignitet. Det kommer en ökad skärpa att predika profetiskt, kraft att tala och profetera till byar, samhällen, städer, nationer och folk, precis som profeten Hesekiel..

Gud kommer att smörja sina tjänare med profetisk kraft till att bygga hans församling på ett nytt sätt. Profetisk handlingskraft och kreativitet att förverkliga drömmarna och visionerna. Allt det Gud sagt, allt det vi sett i "Anden" skall transformeras ner till att bli en uppenbarad verklighet i den fysiska världen. Församlingen skall resas upp att bli ett Guds rikes alternativ i tiden.

En våg av andens kraft.

Nu kommer den femte vågen. Som är en våg av kraftutgjutelse till helande och befrielse över hela nationen. Herren kommer att utgjuta sin kraft till mirakler mitt ibland folket.

Jesus säger till lärjungarna, "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft..." Apg.1:8. Det kommer en våg av kraft där det kommer att bli uppenbart för folk och nationer vem det är som är Gud. Vi kommer att se tider av kraftutgjutelse i Sverige, Norden och Europa. Stora folksamlingar som dras till Herren genom att Guds kraft blir uppenbarad.

En våg av skörd.

Till slut bryter en skördetid, en skördeväckelse som sveper fram över Sverige, Norden och Europa. Våra missionshus, kapell och lokaler sprängfylls åter igen av människor som hungrar efter Gud. Vi kommer också att få se stora skördekampanjer, på stora arenor fyllda av tusentals människor.

Det är en tid av skörd där inte bara en och två blir frälsta lite nu och då, det är en skördetid där tusentals människor kommer till Jesus. Nationerna kommer att skakas av en skördeväckelse. Samhällen och städer kommer att förändras. Det ingen trodde bryter ut. Han som en gång gjorde det kommer att göra det igen.

Låt oss mobiliseras i vår tid. Vi är här, "just för en tid som denna..." Ester 4:14b.

”.han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden." Hos.6:3b.

Det finns hopp för Sverige

Hans Marklund

2 kommentarer:

  1. Tack för det kraftigt uppmuntrande ordet från Herren. Även om jag inte kan påstå att jag ser allt det du talat om, så blir jag stärkt i det Herren lett mig till att läsa och be ut i min bönekammare, nämligen Filipperbrevet, speciellt kap 2. Bön och försoning!Gud välsigne dig Hans!

    SvaraRadera
  2. Ja du Hans, hur vore det om du läste bibeln med öppna ögon istället för att ägna dig åt sådana här obibliska påståenden. För det första så kommer inte Gud på nå´t "nytt" sätt. Han är oföränderlig. Om du läser igenom bibeln och ber i ödmjukhet att Gud ska visa dig sanningen. så kommer du komma till insikt bla om, att i de sista dagarna kommer det bli ett stort avfall, inte väckelse. Jesus uppmanar oss att vara på vår vakt för många falska profeter kommer att uppträda och bedra många. Jag har både sett och hört dig och det finns en del i ditt uppträdande och din förkunnelse som inte överenstämmer med bibeln. Fundera på det du.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.